miMakker Bakkie bezoekt | Rinnebeek | De Bilt

16-12-2019 Dit is een besloten evenement

MiMakker Bakkie en De Bilthuysen slaan de handen ineen

Als woorden soms geen directe ingang meer vinden bij mensen die moeilijker te bereiken zijn, dan blijkt in een clowneske ontmoeting wel veel mogelijk. Zowel als miMakker als bij Eigen wijze zorg draait alles om waardevol contact met de ander. Want ieder mens, hoe verzonken ook, is een sociaal mens en heeft behoefte aan contact. Vanuit rust en respect maakt Bakkie contact, daar waar geen taal en begrijpen meer bestaat.
Als activiteit maar zeker ook als inspiratie voor iedereen die met ouderen met dementie werkt of er voor zorgt.

Juist daarom zijn De Bilthuysen en miMakker Bakkie samenwerking aangegaan die de Eigen wijze zorg van De Bilthuysen ondersteunt. Myra Steens als miMakker Bakkie (Neus voor Contact) bezoekt twee dagdelen per week verschillende locaties van De Bilthuysen; Boshuysen (De Biltse Hof), Plaza Mayor (Weltevreden), Rinnebeek, De Bremhorst en De Koperwiek.

Meer over De Bilthuysen https://www.debilthuysen.nl
Meer over de miMakker en miMakker Bakkie
op https://neusvoorcontact.nl/myra-en-missie/mimakkusmethode