miMakker Bakkie ontmoet | bewoners BiltseHof | Bilthoven

19-07-2023 Dit is een besloten evenement

MiMakker Bakkie bij Silverein op bijzonder bezoek (voorheen De Bilthuysen)

Als woorden soms geen directe ingang meer vinden bij mensen die moeilijker te bereiken zijn, dan blijkt in een clowneske ontmoeting wel veel mogelijk. Zowel als miMakker als bij Eigen wijze zorg draait alles om waardevol contact met de ander. Want ieder mens, hoe verzonken ook, is een sociaal mens en heeft behoefte aan contact. Vanuit rust en respect maakt Bakkie contact, daar waar geen taal en begrijpen meer bestaat.
Als activiteit maar zeker ook als inspiratie voor iedereen die met ouderen met dementie werkt of er voor zorgt.

miMakker Bakkie komt al vanaf 2018 op deĀ  verschillende locaties van De Bilthuysen; Boshuysen (De Biltse Hof), Plaza Mayor (Weltevreden), Rinnebeek, De Bremhorst en De Koperwiek.

Meer over de miMakker en miMakker Bakkie
op https://neusvoorcontact.nl/myra-en-missie/mimakkusmethode