miMakker Bakkie ontmoet | bewoners van Groote en Voorster Solis | Deventer

20-04-2023 Dit is een besloten evenement

Al vanaf 2014 bezoekt Bakkie de bewoners op de gesloten afdelingen van Wiechink en Assink. Het zijn altijd onverwachtse ontmoetingen. Naast het activiteitenprogramma in de Swaen die middag, wordt Bakkie  met name ingezet voor de mensen die of in de eigen kamer achterblijven of in de kleinere woonkamers op de afdelingen zitten. Zonder een plan en altijd spontaan. Met rust en respect op zoek naar verbinding van hart tot hart.  Soms is “samen zijn” ook al genoeg.