miMakkus methode sluit aan bij de belevingsgerichte zorg

De miMakker, een clown, is een specialist in de miMakkus methode. Deze maakt het mogelijk om wezenlijk contact te maken met mensen met een cognitieve of een verstandelijke beperking. Ik werk niet alleen als Bakkie met deze methode maar ook binnen het interactieve theater.

Deze methode is ontwikkeld door Stichting miMakkus waar ik ook de opleiding tot miMakker gevolgd heb. Ze vindt haar wortels in een mengeling van de clown, zielzorger, de nar, de geliefde en het maatje. In 2012 haalde ik mijn certificaat en vanaf 2013 werk ik met deze methode vanuit Neus voor Contact.

Omdat de benaderingswijze is gebaseerd op rust en respect sluit ze perfect aan bij de belevingsgerichte zorg en activiteiten voor mensen met dementie en/of een verstandelijke beperking.

De miMakkus methode is gericht op de behoefte en de wensen van de zorgvrager en ondersteunt de zorgvrager bij het mogelijk maken van zelfregie en bij mentaal welbevinden.

Het resultaat van deze benaderingswijze is vaak alertheid, levendigheid, plezier en ontspanning bij de mensen voor wie we spelen. En dit heeft direct een positieve invloed op het woon- en leefklimaat binnen woongroepen en afdelingen. Ook de verzorging en naasten krijgen handreikingen voor een beter contact.

Deze benaderingswijze gebruik ik in al mijn activiteiten als miMakker Bakkie maar ook in de andere rollen binnen het interactief theater.

Stichting miMakkus heeft een viertal film gemaakt

Film De miMakker
https://www.youtube.com/watch?v=nyJYZ247WJo

Film De Opleiding
https://www.youtube.com/watch?v=RQRPAzjSSS0

Film De Organisatie
https://www.youtube.com/watch?v=exP49nWTUHs

Film De Familie
https://www.youtube.com/watch?v=XjPU-1MFdRw

Meer over de beroepsvereniging Het miMakkersGilde is hier te vinden. Alleen gecertificeerde miMakkers zijn hier te vinden.