Bakkie actief bij Amerpoort

Als dank voor medewerking aan het pilot clienten/verwantenportaal kregen er 5 locaties een bezoek van miMakker Bakkie. Condor, Eend, Franciscus, Onder een dak en Mikare werden bezocht.