miMakker Bakkie met vrouwelijke bewoner Foto folder www.neusvoorcontact.nl

Mantelzorger der Liefde, cadeaubezoek

Uit de reacties kiezen we een instelling die niet alleen dit boek omarmt, maar ook haar bewoners. Zo’n plek gunnen we een middag plezier met deze clown in contact Bakkie! Het bezoek zal plaatsvinden op Alzheimerdag, 21 september a.s. (tijd in overleg).

Reageer op de facebookpagina van Mantelzorger der liefde met een reactie onder de oproep daar ( tot 11 september a.s. daarna maken we bekend wie het bezoek mag ontvangen)

Graag de naam van de instelling en jouw motivatie en misschien wordt jouw suggestie beloond!

Inmiddels is bekend welke instelling zal worden bezocht. Wordt vervolgd!

Meer informatie over het boek van Ingrid Keestra , “Mantelzorger der Liefde”een gids voor mantelzorgers, is te vinden op www.mantelzorgerderliefde.nl . Het boek is na 19 september bij haar te bestellen via de website.